EN
۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر

 

 

رسالت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

باتوجه به سياست كلي نظام جهت ايجاد پیشرفت پایدار، براساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق عدالت و رفع محروميتها از طریق ارتقای كيفي خدمات و بالندگی جامعه علمي و فرهنگي است. در این راستا دانشگاه علوم پزشكي كرمان وظيفه خود مي داند كه به منظور تأمين، حفظ و ارتقای سلامت انسان و جامعه، به عنوان محور پیشرفت پايدار اهتمام ورزد و با كشف و پذيرش استعدادها و ايجاد بستر مناسب جهت رشد، بروز و ظهور خلاقيت ها و کسب مرجعیت علمی موجبات دستيابي به جامعه اي خودکفا و پويا را فراهم آورده و با ارتقای كيفيت در ارائه خدمات سلامت در کلیه سطوح و رعايت اصل عدالت، بهره وري و بهره گيري از توانمندي ها و ظرفیت های موجود با حفظ سلامت اداری و دور از فساد، به ارتقای شاخص ها و وظايف تعريف شده در چارچوب اهداف زیر برای جامعه تحت پوشش خود اقدام نماید:

  1. پیشگیری از بیماری های واگیردار و غیرواگیردار و ارتقای سطح سلامت جامعه  و بهبود استانداردها و شاخص های بهداشتي
  2. ارائه خدمات درمانی یکپارچه و ادغام یافته در تمام سطوح تخصصی و فوق تخصصی به جامعه همراه با ارتقای سطح رضايتمندي گيرندگان خدمت
  3. تأمین اقلام دارویی و لوازم مصرفی مورد نیاز جامعه و نظارت بر حوزه غذا و لوازم بهداشتی عرضه شده به جامعه
  4. تربیت دانشجو در رشته های پزشکی و پیراپزشکی مطابق با نیازهای جامعه و بر مبناي تفكر عدالت، تعالی و بهره وری آموزشی
  5. توليد علم و پيشبرد مرزهاي دانش در زمينه علوم پزشكي با انجام پژوهش هاي كاربردي و مبتنی بر نيازهاي جامعه با توجه به نظام علم و نوآوری جهت ارتقای فناوری های مورد نیاز
  6. بسترسازي مناسب جهت رشد و تعالي فرهنگي و اجتماعي کادر نیروی انسانی و دانش آموختگان و فراهم آوری امکانات و تسهیلات مورد نیاز آنها
  7. توسعه و تأمين منابع اعم از نیروی انسانی، مالی، اطلاعاتی، تسهیلاتی و فیزیکی مورد نیاز با توجه به بهره وری و استفاده بهینه از منابع موجود

 

 

انتخاب حالت کور رنگی
با انتخاب حالت کوررنگی تصاویر این وبسایت متناسب با حالت کوررنگی شما بهینه می شود
آ+
آ
آ-